Vad menas med centrifug?

Vad menas med centrifug?

Vad menas med centrifug?

Centrifug är en maskin som genom en mycket snabb roterande rörelse centrifugerar det material som skall centrifugeras genom att det slungas med kraft utåt, företrädesvis mot en yta som medger någon slags sortering, till exempel släpper igenom vatten men inte textilier.

Varför centrifugerar man?

Centrifugera används ofta på laboratorier, i syfte att skilja olika blodceller ifrån varandra. Om man har blod i ett provrör och snurrar det väldigt snabbt, det vill säga centrifugerar det, då kommer de olika blodkropparna att sjunka till botten av röret i en viss ordning.

Varför är pelleten röd och supernatanten orange efter första centrifugeringen?

I ett provrör finns det en vattenlösning med jästceller, NaOH och några droppar neutralrött. Detta centrifugeras. Då blir pelleten röd och supernatanten orange. Detta tyder på att neutralrött kan tränga sig in i cellmembranet, och där färgas den röd eftersom pH inte längre är basiskt där.

Vad gör en centrifugering?

Centrifugering åstadkoms genom en mycket snabbt roterande rörelse där materialet som skall centrifugeras slungas med kraft utåt, företrädesvis mot en yta som medger någon slags sortering, till exempel släpper igenom vatten ur textilier.

Varför centrifugera blod?

Vid centrifugering av blodprover separeras serum från blodkoaglet eller plasma från blodkropparna på grund av att koagel alternativt blodkroppar är tyngre än serum/plasma. Gelen, som finns i två rörtyper, skall efter korrekt centrifugering ligga mitt emellan koagel och serum alternativt mellan blodkroppar och plasma.

Relaterade inlägg: