Vad händer efter aspiranten?

Vad händer efter aspiranten?

Vad händer efter aspiranten?

Efter godkänd aspiranttjänstgöring erhålles graden polisassistent. Meningen med aspirantutbildningen är att det ska ge träning i problemorienterat polisarbete och det betyder att polisen ska se problemet och inte ta den enkla vägen direkt.

Hur många aspiranter blir underkända?

Hur många gånger kan man söka till polisutbildningen?

Hur går aspiranten till?

Hur många får förlängd aspirant?

Hur många slutar som polis?

Relaterade inlägg: