Vad betyder adiabatisk?

Vad betyder adiabatisk?

Vad betyder adiabatisk?

Ordet "adiabatisk" betyder i sig avsaknad av värmeöverföring, och används även till exempel för adiabatisk flamtemperatur, vilket är temperaturen en låga skulle nå om den inte förlorade värme till omgivningen. Om en adiabatisk process även är internt reversibel kallas den för isentrop process.

Vad är Volymändringsarbete?

Volymändringsarbete = arbete p.g.a. normalkrafter mot ytor (tryck) vid volymändring. Beteckning: Wb (eng. boundary work); per massenhet wb. Exempel: Betrakta en gasmassa innesluten i en cylinder med lätt- rörlig kolv.

Vad är en isoterm?

Isoterm (meteorologi) – en linje som sammanbinder punkter med samma temperatur. Isoterm process – en termodynamisk process som förlöper vid konstant temperatur.

Vad är Luftpaket?

I många sammanhang kan man betrakta luften som om den bestod av små från varandra avskilda paket. Om utbytet av energi mellan omgivningen och luftpaketen kan försummas kan processen betraktas som adiabatisk. När dessa idealiserade luftpaket rör sig upp eller ner i höjdled förändras lufttrycket i omgivningen.

Finns det någon lägsta möjliga temperatur vilken i så fall?

Fysik, temperatur, hetta, plasma. Finns det någon högsta temperatur? Nej, inte på samma sätt som det finns en lägsta temperatur, absoluta nollpunkten. Men vid riktigt höga temperaturer övergår ämnen till plasma, som kan ses som en fjärde tillståndsform: fast form, flytande form, gasform och plasma.

Relaterade inlägg: