Hur ändrar man versaler till gemener i Word?

Hur ändrar man versaler till gemener i Word?

Hur ändrar man versaler till gemener i Word?

Om du vill använda ett kortkommando för att ändra mellan gemener, VERSALER och Versal i varje ord markerar du texten och trycker på SKIFT + F3 tills du ser det skifte du vill använda.

Kan man skriva lodrätt i Word?

Placera text lodrätt i en figur eller textruta Högerklicka på kantlinjen till figuren eller textrutan. Klicka på Formatera figur på snabbmenyn och klicka sedan på Textruta i det vänstra fönstret. Markera önskade alternativ i listan Lodrät justering under Textlayout.

Hur gör man en checklista i Excel?

För att skapa den här checklistan, utför följande steg.

  1. Klicka på Infoga i fliken Utvecklare i kontrollpanelen.
  2. Klicka på kryssrutan i avsnittet Formskontroller.
  3. Rita en kryssruta i cell B2.
  4. För att ta bort "kryssrutan 1", högerklicka på kryssrutan, klicka på texten och radera den.
  5. Välj cell B2.

Vad menas med 12 punkter?

Om texten till exempel har ett teckensnitt på 10 punkter kan du ange 12 punkter som radavstånd. Välj Flera > Vid för att ange radavstånd som en multipel uttryckt i tal större än 1.

Hur ändrar man versaler till gemener i Excel?

Skriv =PROPER(A2)i cell B2 och tryck sedan på Retur. Med den här formeln omvandlas namnet i cell A2 från versaler till versaler. Om du vill konvertera texten till gemener skriver du =GEMENER(A2) i stället. Använd =VERSALER(A2) när du behöver konvertera text till versaler och ersätta A2 med lämplig cellreferens.

Hur gör man stora bokstäver på datorn?

Tryck ned Skift i kombination med en bokstav för att skriva en versal. Tryck ned Skift i kombination med en annan tangent om du vill skriva den symbol som visas i tangentens övre del. Tryck på Caps Lock en gång om du vill att alla bokstäver ska vara versaler. Tryck på Caps Lock igen för att inaktivera funktionen.

Hur gör man rak höger och Vänstermarginal?

När du justerar text i Word ser du till att texten har raka kanter på båda sidor av stycket. Med justering så utökas textens rader till vänster och höger marginal. När du justerar text så kan den sista raden i stycket bli betydligt kortare än de andra raderna. Markera den text du vill justera.

Relaterade inlägg: