Vilka 2 regler är viktiga när AMA tillämpas?

Vilka 2 regler är viktiga när AMA tillämpas?

Vilka 2 regler är viktiga när AMA tillämpas?

När du använder AMA hjälper du till att öka tydligheten och kvaliteten i processen. AMA finns också för Administrativa föreskrifter (AF). AMA AF spänner över alla områden och baseras på AB (Allmänna Bestämmelser) och ABT (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader).

Vad menas med AMA?

AMA står för Allmän material- och arbetsbeskrivning och är en referensserie avsedd att tjäna som grund för framtagandet av tekniska beskrivningar. Serien förenklar processen att formulera material- och utförandekrav för alla delar av ett byggnadsverk.

Vad är AMA Anläggning 13?

AMA Anläggning är ett referensverk som används vid upprättande av beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. ”AMA Anläggning 13” är en revidering av AMA Anläggning 10. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. - nya koder och rubriker samt texter för gröna tak och liknande tillämpningar har införts.

Vad är AMA Anläggning 17?

AMA Anläggning är referensverket som används vid upprättande av tekniska beskrivningar och utförande av anläggningsarbeten. AMA Anläggning ges ut i nya versioner vart tredje år. AMA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med RA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.

Hur ofta uppdateras Ama?

Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning innehåller ändringar och tillägg till Svensk Byggtjänsts publikationer AMA Anläggning, RA Anläggning och AMA-Nytt och uppdateras två gånger per år i samband med AMA-Nytt.

Vad står förkortningen Mark AMA för heter 2017 Anläggnings AMA?

AMA står för allmänna material- och arbetsbeskrivningar.

Hur gör man en Rambeskrivning?

Med hjälp av texten i RA får man som beskrivare stor hjälp att fokusera på vad som är viktigt och rätt att skriva om. Låt den tekniska beskrivningen vara just det – en teknisk beskrivning. Undvik kravtexter på ritningar. Det finns ju också mottagare av den tekniska beskrivningen.

Relaterade inlägg: