Vad menas med recidiverande depression?

Vad menas med recidiverande depression?

Vad menas med recidiverande depression?

Depression kan förekomma som en enstaka episod eller som återkommande (recidiverande). För att sjukdomen ska räknas som recidiverande ska minst två episoder av depression ha förekommit och det ska ha funnits en period på minst två månader med avsaknad av depressionssymtom mellan dessa depressiva episoder.

Vad menas med sekundär depression?

Traditionellt har man använt begreppet sekundär depression när en patient med t ex schizofreni, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller någon annan psykisk åkomma någon gång under ett sjukdomsförlopp drabbas av en depression.

Vilka två områden bör prioriteras i en psykiatrisk anamnes?

Anamnes

  • Debutålder (kan debutera i alla åldrar, men låg frekvens fram till yngre tonår)
  • Barndomsanamnes (problematik i barndomen)
  • Långsiktigt förlopp (till exempel: tidigare genomgångna depressioner, annan psykisk sjukdom, varaktighet och svårighetsgrad)
  • Värdering av kriterier för depression.
  • Bedömning av svårighetsgrad.
BE

Har varit deprimerad i flera är?

Vid långvarig depression kan det vara meningsfullt, och i många fall nödvändigt, att söka efter bakomliggande funktionshinder. Åtgärder som underlättar återgång i meningsfull aktivitet kan också ha effekt på depressiva symtom.

Hur påverkas du av depressionen?

Om du har en depression påverkas din kraft, din energi och din ork. Du kan bli så påverkad att du inte orkar hålla ordning runt dig. Till exempel kanske du inte orkar plocka undan efter dig när du har ätit, eller ta upp något som du har tappat på golvet. Koncentrationssvårigheter. Du kan ha svårt att läsa en bok eller följa med i en ...

Vad är ihållande depression?

ICD-10: ICD-10: F32 DSM-IV: 32.0. ... Ihållande depression karaktäriseras av nedstämdhet under minst 2 år eller – hos ungdomar-irritabilitet under minst 1 år. Samt minst två av: Aptitförändring, sömnstörning, brist på energi, nedsatt självvärdering, ...

Kan du söka vård om du har depression?

Det finns hjälp att få. Om du tror att du har en depression ska du söka vård. Du kan hitta mottagningar via 1177. Om det tar emot att söka vård, ta hjälp av din omgivning att kontakta vården. Om du mår så dåligt att du har tankar på att ta ditt liv ska du inte vänta utan söka vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Vad är olika grader av depression?

Olika grader av depression. En depression kan vara lindrig, måttlig eller djup. Om du har en lindrig depression kan du oftast klara av vardagen trots att du mår dåligt. Har du en måttlig depression är vardagen svårare att hantera, men du klarar det mest nödvändiga. Vid en djup depression kommer du knappt upp ur sängen.

Relaterade inlägg: