Hur ändrar man tjänstepension?

Hur ändrar man tjänstepension?

Hur ändrar man tjänstepension?

Flytträtten ska antingen vara inskriven i det kollektivavtal du tillhör eller så ska det försäkringsbolag du valt för din tjänstepension ha givit dig flytträtt. Du kan flytta tjänstepensionen till ett annat försäkringsbolag eller byta förvaltningsform för den - välj mellan traditionell försäkring och fondförsäkring.

Kan man byta från fondförsäkring till traditionell försäkring?

Har du fondförsäkring kan du när som helst byta till traditionell försäkring. När du en gång valt till traditionell försäkring kan du däremot inte byta tillbaka till fondförsäkring.

Vad gör man för att få högre pension?

10 tips för högre pension

  1. Se till att du har koll på läget. ...
  2. Säkerställ att du har tjänstepension. ...
  3. Glöm inte bort det privata sparandet. ...
  4. Spara extra till pensionen genom löneväxling. ...
  5. Se över ditt försäkringsskydd. ...
  6. Se över avgifterna i ditt pensionssparande. ...
  7. Tänk till kring din risknivå ...
  8. För över premiepension mellan makar.

Kan man flytta all tjänstepension?

I vissa kollektivavtalade tjänstepensioner finns det flytträtt. Det innebär att du kan flytta pensionskapitalet i den del av din tjänstepension som du själv får placera. Tillhör du ett kollektivavtal där det inte finns flytträtt, kan ändå det försäkringsbolag där du har din tjänstepension ha infört flytträtt.

Vad är bäst traditionell försäkring eller fondförsäkring?

Vill du välja placering för dina pengar själv, kan du välja mellan två placeringsformer, traditionell försäkring eller fondförsäkring. Den traditionella försäkringen innebär lägre risk och innehåller garantier. Fondförsäkring innebär högre risk och innehåller ingen garanti, men kan potentiellt ge större avkastning.

För vilka passar traditionell tjänstepension bäst?

Traditionell försäkring passar dig som: Vill ha ett belopp som inte varierar så mycket över åren. Inte längre vill engagera dig i ditt fondsparande. Tycker att ett fossilfritt sparande är ett bra alternativ.

Relaterade inlägg: