Varför kan jag inte boka teams möte i Outlook?

Varför kan jag inte boka teams möte i Outlook?

Varför kan jag inte boka teams möte i Outlook?

Om du fortfarande inte ser tillägget kontrollerar du att det inte är inaktiverat i Outlook: I fliken Arkiv i Outlook väljer du Alternativ. Klicka på Tillägg i dialogrutan Outlook-alternativ. Kontrollera att Microsoft Teams-mötestillägg för Microsoft Office visas i listan för aktiva tilläggprogram.

Hur ser man någons kalender i Teams?

Obs!: Det krävs ett Microsoft Exchange Server-konto.

 1. Klicka på Öppna en delad kalender i Kalender.
 2. Skriv ett namn i rutan Namn eller klicka på Namn om du vill välja ett namn från adressboken.
 3. Klicka på OK. Den delade kalendern visas bredvid den kalender som redan finns i vyn.

Kan inte se kalender i Teams?

Om appen Kalender saknas ska du återställa den. Se Hantera appinställningsprinciper i Microsoft Teams för mer information.

Hur bokar man möte i Outlook?

Skapa ett möte

 1. Klicka på Kalender längst ned i navigeringsfältet.
 2. På fliken Start klickar du på Möte.
 3. Om du vill skicka inbjudan från ett konto som inte är ditt standardkonto väljer du ett konto i listan Från.
 4. I rutan Till anger du namnen på de personer eller resurser som ska ingå i mötet.

Kan inte schemalägga Teams möte?

Det finns flera sätt att schemalägga ett möte i Teams:

 1. Välj Schemalägg ett möte. i en chatt (under rutan där du skriver ett nytt meddelande) för att boka ett möte med personerna i chatten.
 2. Gå till Kalender. till vänster i programmet och välj Nytt möte i det övre högra hörnet.
 3. Välj ett tidsintervall i kalendern.

Hur gör man en Kalenderinbjudan i Outlook?

Skapa ett möte

 1. Klicka på Kalender längst ned i navigeringsfältet.
 2. På fliken Start klickar du på Möte.
 3. Om du vill skicka inbjudan från ett konto som inte är ditt standardkonto väljer du ett konto i listan Från.
 4. I rutan Till anger du namnen på de personer eller resurser som ska ingå i mötet.

Relaterade inlägg: