Hur blir man försäkringsmäklare?

Hur blir man försäkringsmäklare?

Hur blir man försäkringsmäklare?

Krav på akademisk utbildning blir allt vanligare. Det finns försäkringsutbildningar inom både högskola och Yrkeshögskolan. En utbildning inom ekonomi eller juridik kan vara en god grund. Det är också värdefullt med en kombination, såsom exempelvis ingenjörsutbildning påbyggd med företagsekonomiska kurser eller tvärtom.

Varför använda försäkringsmäklare?

Försäkringsmäklaren säkerställer att försäkringsskyddet för ditt företag är aktuellt. Mäklaren går regelbundet igenom skyddet med dig och föreslår ändringar för att förbättra försäkringsskyddet och optimera kostnadseffektiviteten.

Måste man försäkra sin personal?

Det finns ingen lag som säger att arbetsgivaren måste erbjuda sina anställda en olycksfallsförsäkring. Däremot finns en lagstadgad arbetsskadeförsäkring som ger ersättning för om du som anställd blir permanent oförmögen att arbeta och det beror på sjukdom eller olyckshändelse relaterad till ditt arbete.

Är det svårt att bli försäkringsrådgivare?

Försäkringsrådgivaren arbete har på många arbetsplatser blivit alltmer kvalificerat. Numera är det vanligt att man förutom att ta hand om den första kontakten med kunden även tar hand om hela ärendet. Det kan därför krävas kunskaper inom ekonomi och juridik, utöver kunskaper inom försäkringar och försäljning.

Vad betyder försäkringsskydd?

En försäkring är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Du betalar en avgift, premie, varje år och försäkringsbolaget ger dig genom försäkringen ett ekonomiskt skydd mot skador som kan inträffa. I försäkringsvillkoret ser du vad din försäkring täcker.

Vilken myndighet är tillsynsmyndighet för Försäkringsdistribution?

Försäkringsförmedlare omfattas av lagen () om försäkringsdistribution. Alla försäkringsförmedlare står under Finansinspektionens tillsyn, men det är bara vissa kategorier som behöver tillstånd från Finansinspektionen.

Måste man ha en företagsförsäkring?

Har man ett företag så måste man ha en företagsförsäkring för att få ersättning om något händer. Hemförsäkringen täcker inte exempelvis en dator som används som arbetsverktyg på hemmakontoret. Att skaffa en företagsförsäkring är därför en av de första sakerna du bör tänka på som nyföretagare.

Är företagsförsäkring ett krav?

Företagsförsäkringen innehåller i de flesta fall en ansvarsförsäkring. Vilket allt mer ofta än sällan är ett krav om du ska arbeta som konsult. Ansvarsförsäkringen hjälper dig om ditt företag skulle krävas på skadestånd för kunder, samarbetspartners eller leverantörer.

Vad krävs för att bli försäkringsrådgivare?

Försäkringsrådgivare/Skadereglerare/Riskbedömare

  • Omfattning 400 YH-poäng (ca 2 år)
  • Examen Yrkeshögskoleexamen.
  • CSN-berättigad Ja.
  • Undervisningsspråk Svenska och engelska.
  • Studietakt 100%
  • Kvalifikationsnivå (SeQF) 5.
  • Studerandeavgift Nej.

Är det lätt att få jobb som försäkringsrådgivare?

Försäkringsbolagen erbjuder oftast en fyra veckors utbildning för att du ska bli certifierad försäkringsrådgivare och sen är det bara att tuta och köra. Här ser löneprognosen bra ut med cirka 46 000 kr i medellön. Det verkar inte heller som att du behöver leta runt efter jobb då efterfrågan är hög.

Vad innebär Skadeförsäkring?

Skadeförsäkring ersätter skador på egendom, till exempel en villa eller en bil. Även vissa sjuk- och olycksfallsförsäkringar räknas till skadeförsäkring. Ibland används i stället begreppen personförsäkring och sakförsäkring. Försäkringar kan också delas in i individuella och gruppförsäkringar.

Vad betyder ett försäkringsbolag?

Försäkringsbolag, bolag som tillhandahåller försäkringar. Det begrepp som används i lagstiftningen och av tillsynsmyndigheten Finansinspektionen i Sverige är försäkringsföretag, eftersom alla organisationer som erbjuder försäkring inte är bolag.

Hur blir man försäkringsrådgivare?

De flesta som anställs har minst treårig utbildning från gymnasiet. Försäkringsbolagen har ofta egen utbildningsverksamhet för sin personal. Eftergymnasial utbildning är en merit. Lämplig utbildning kan finnas inom Yrkeshögskolan.

Relaterade inlägg: