Vad visar kalium prov?

Vad visar kalium prov?

Vad visar kalium prov?

Provet tas till exempel om läkaren misstänker att du har någon njursjukdom eller högt blodtryck. Kaliumhalten i blodet kontrolleras också regelbundet om du använder vissa läkemedel. Framför allt gäller det läkemedel som används vid hjärtsjukdom eller högt blodtryck.

Kan du få behandling om kaliumvärdet är högt?

Om ditt kaliumvärde är högt kan du få behandling. Vilken behandling du får beror på vad som orsakar det höga värdet. Ibland kan det räcka att undvika mat som innehåller kalium för att kaliumvärdet ska sänkas. Några exempel på mat som innehåller mycket kalium är nötter, choklad, citrusfrukter och banan.

Har du ett lågt kaliumvärde?

Den vanligaste orsaken till ett lågt kaliumvärde är att du behandlas med en viss typ av läkemedel. Det handlar framför allt om vissa vätskedrivande läkemedel som till exempel furosemid. Andra orsaker till låga kaliumvärden kan vara att du har förlorat salter, till exempel om du har haft kraftiga diarréer eller kräkningar.

Vad är kaliumvärdet i blodet?

Höga halter av kalium i blodet kallas hyperkalemi. Ett lätt förhöjt kaliumvärde brukar inte ge några besvär. Är kaliumvärdet kraftigt förhöjt kan du bli illamående, känna dig svag och hjärtat kan slå oregelbundet. Om provtagning och provtransport har fungerat bra brukar ofta ett högt värde bero på läkemedel.

Vad är vanliga symtom på kaliumbrist?

10 vanliga symtom på kaliumbrist. Känner du igen dig i nedanstående symtom då kan du lida av kaliumbrist, Muskelsvaghet och kramper. Rytmstörningar i hjärtat. Trötthet. Törst. Täta urineringar. Ödem (svullna ben och fötter) Yrsel.

Relaterade inlägg: