Vad är överskådlig tid skuldsanering?

Vad är överskådlig tid skuldsanering?

Vad är överskådlig tid skuldsanering?

Överskådlig tid varierar mellan personer och avgörs av olika faktorer. Det kan vara ålder eller inkomst. Kronofogden gör alltid en helhetsbedömning och här tittar vi på vad man har gjort för att betala sina skulder, hur man medverkar i ärendet och hur skulderna har uppkommit.

Vad händer om man får avslag på sjukersättning?

Om du har en sjukpenninggrundande inkomst när du får avslag Gör du inget av dem kommer den att sänkas och du riskerar att låg eller ingen ersättning om du till exempel blir sjuk eller är hemma och tar hand om sjukt barn. Du behöver göra något av detta även om du överklagat eller begärt omprövning av beslutet.

Kan man bli nekad skuldsanering?

Nya skulder är alltså inte ett hinder mot att skuldsanering beviljas utan endast en omständighet som ska beaktas vid den allmänna skälighetsbedömningen. Men man kan inte helt bortse från betydelsen av skuldernas ålder. Det kan ha stor betydelse hur lång tid en gäldenär har brottats med sina skuldproblem.

Vad menas med inledd skuldsanering?

När skuldsaneringen är inledd ska du inte längre betala på dina skulder – orsaken är att du i stället betalar direkt till oss. Om du saknar betalningsförmåga och har en skuldsanering ska du inte betala något alls. Ibland förekommer det att vissa skulder inte ingår i skuldsaneringen.

Hur mycket får man leva på under skuldsanering?

För en familj med två vuxna och ett barn under sju år med boendekostnad på 7 000 kronor blir förbehållsbeloppet/existensminimum 8 5 + 7000 kr = 18 256 kr. Om du är ensamstående vuxen (över 18 år) och bor i en hyresrätt som kostar 7000 kronor månaden så är existensminimum alltså 12 157 kronor.

Kan man nekas sjukpenning?

Den som är borta från arbetet i mer än sju dagar måste ha ett läkarintyg. Läkarintyget används av arbetsgivaren och Försäkringskassan för att bedöma om arbetsförmågan är nedsatt och personen därför har rätt till sjuklön från sin arbetsgivare eller sjukpenning från Försäkringskassan.

Relaterade inlägg: