Vad händer om man äter kokablad?

Vad händer om man äter kokablad?

Vad händer om man äter kokablad?

Bladen har en mättande effekt, fungerar uppiggande och ökar syreupptagningsförmågan. Kokabladen tuggas även vid ceremonier och fester, till exempel bröllop.

Vad är ett naturligt kretslopp?

Livet på jorden är i ett evigt kretslopp. Det betyder att allt går runt och kommer tillbaka men inte i samma form. Naturens kretslopp drivs av solen som får växter både på land och i vatten att växa. Solen är mycket viktig för oss - den är faktiskt källan till allt liv på vår planet!

Är det olagligt att köpa kokablad i Sverige?

Kan man odla kokablad i Sverige?

Hur många kretslopp finns?

Relaterade inlägg: