Hur många fartyg har Kustbevakningen?

Hur många fartyg har Kustbevakningen?

Hur många fartyg har Kustbevakningen?

Av kustbevakningens drygt 100 båtar medförs en del av de större fartygen som ett komplement. Båtarna är indelade i fyra grupper: högfartsbåtar av typ Cobra, ribbåtar, arbetsbåtar och strandbekämpare. Även vattenskotrar används för övervakning.

Vad har Kustbevakningen för vapen?

Kustbevakningstjänstemän bär liksom poliser pistol, pepparspray, batong och handfängsel. Till skillnad från polisen har Kustbevakningen en vapenlagstiftning som leder till att de endast får använda pistolen vid nöd, nödvärn, avlivande av skadat vilt eller oljeskadad sjöfågel.

Hur många söker till Kustbevakningen?

Kustbevakningen har ungefär 830 medarbetare - sök till utbildning och jobb du också.

Hur fort går kustbevakningens båtar?

Kustbevakningens Cobra 35 är vanligtvis utrustad med dubbla bensindrivna V8-or på 420 hästkrafter vardera. Med den bestyckningen är toppfarten 56 knop.

Vad heter kustbevakningens båtar?

001-serien består av tre fartyg; KBV 001 Poseidon, KBV 002 Triton och KBV 003 Amfitrite.

Får Kustbevakningen bötfälla?

Regeringen har i dag beslutat en förordningsändring som innebär att Kustbevakningen får möjlighet att utfärda ordningsböter till personer som buskör med bland annat vattenskoter. De senaste åren har det skett en ökad användningen av vattenskotrar. Dessa körs ofta i hög fart nära land, hamnar och badplatser.

Vad har Kustbevakningen för befogenheter?

Lagen ger en tjänsteman vid Kustbevakningen samma befogenhet som polisman att hålla förhör, ta med någon till förhör, gripa någon och att företa husrannsakan eller verkställa beslag (11 kap. 2 och 5–7 §§). I befogenheterna ingår även att stoppa och kvarhålla fartyg (11 kap. 14 §).

Hur är det att jobba på Kustbevakningen?

Som kustbevakare måste du kunna behärska pressade och svåra situationer, samtidigt som du måste kunna finna tillfredsställelse i vardagliga rutiner under patruller till sjöss, på land eller i luften. Att vara lyhörd och visa engagemang och initiativförmåga är viktigt. Att arbeta som kustbevakare är ett beredskapsjobb.

Vad gör man som kustbevakare?

Kustbevakningen ansvarar för miljöräddning till sjöss och arbetar för att skadorna vid utsläpp av olja eller andra farliga ämnen ska minimeras så att naturen kan skyddas så långt det är möjligt. Kustbevakningen är ständigt i beredskap med specialutrustade miljöskyddsfartyg.

Vilka båtar får man köra full?

Sedan 2010 får man inte framföra en båt som är längre än tio meter eller har en maxhastighet över 15 knop om man har mer än 0,2 promille alkohol i blodet. Hur snabbt man faktiskt åker spelar alltså ingen roll, utan hur snabbt båten i teorin kan köra.

Relaterade inlägg: