Hur mycket familjepension?

Hur mycket familjepension?

Hur mycket familjepension?

Hur stor är familjepensionen? Familjepensionens grundbelopp är 32,5 procent av din pensionsmedförande lön mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och 16,25 procent av din pensionsmedförande lön mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. Familjepensionen minskar om du har kortare tjänstetid än 30 år (360 månader).

Vad innebär det att välja ett extra familjeskydd inom avtalsområdet?

Genom ett särskilt förordnande kan turordningen till familjeskyddet ändras och även tidigare make/maka, registrerad partner eller sambo samt styvbarn och fosterbarn kan väljas som förmånstagare. Anställda inom kommun, landsting, kommunförbund och kommunala bolag omfattas av avtalsområdet KAP-KL, AKAP-KL eller PA-KFS.

Hur länge betalas familjepension ut?

Regler för vem som får familjepensionen Familjepensionen går också till dina barn fram till den månad de fyller 20 år. Om din efterlevande make, maka eller registrerade partner gifter om sig före 60 års ålder upphör pensionsutbetalningarna.

Hur mycket högre pension utan återbetalningsskydd?

Om man tar bort återbetalningsskyddet kan man öka sin pension med upp till 15 procent, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum. – Det lönar sig att se över sin tjänstepension några gånger under arbetslivet. Att välja bort återbetalningsskyddet när barnen klarar sig själva ger mer pension till dig.

Hur mycket betalar arbetsgivaren till ITP 2?

I ITP2 ingår en kompletterande pension, ITPK. Den innebär att din arbetsgivare varje månad betalar 2 procent av din pensionsmedförande lön i premie som du själv kan placera via valcentralen Collectum.

Vad är skillnaden mellan återbetalningsskydd och familjeskydd?

Familjeskyddet är till skillnad från återbetalningsskyddet inte beroende av hur mycket du själv hunnit spara ihop i din tjänstepension. Istället får din familj ett årligt belopp utbetalt, under den utbetalningstid du valt, om du skulle dö.

Vilka tjänstepensioner finns det?

Olika avtal - olika tjänstepensioner

  • Kommun, landsting, region, kommunalförbund eller kommunförbund (KAP-KL/AKAP-KL)
  • Kommunalt företag (KAP-KL/AKAP-KL, Gamla PA-KFS eller PA-KFS 09)
  • Teater-, dans- eller musikinstitution (AIP)
  • Branchområdet trafik (PA-KFS 09 Trafik)

Hur länge betalas efterlevandepension ut?

Hur länge betalas pensionen ut? Omställningspension betalas ut i tolv månader. Den upphör om du fyller 65 år dessförinnan. Om du har vårdnaden om ett barn som är under 18 år kan du få förlängd omställningspension.

Hur mycket får man i efterlevandeskydd?

Det är du själv som väljer hur mycket pengar och under hur lång tid din familj ska pengar utbetalda. Beloppen du kan välja mellan är 1 till 4 prisbasbelopp (1 prisbasbelopp = 47 600 kronor år 2021), och utbetalningstidens längd kan vara 5, 10, 15 eller 20 år.

Hur mycket ökar pensionen om man tar bort Efterlevandeskyddet?

Själva poängen med skyddet är att man ska kunna säkra upp så att familjen – barn och partner inte står utan ekonomiskt stöd om man skulle gå bort i förtid. Om man tar bort återbetalningsskyddet kan man öka sin pension med upp till 15 procent, säger Tomas Carlsson, pensionsexpert på Collectum.

Hur mycket förlorar jag på min pension med återbetalningsskydd?

Kostar inget men ger lägre pension Ett vanligt missförstånd är att återbetalningsskyddet skulle kosta – så är inte fallet. Återbetalningsskyddet kostar ingenting, men din pension kan bli något lägre eftersom du inte får ta del av arvsvinster från andra pensionssparare utan återbetalningsskydd.

Hur mycket kostar ITP 2?

Du betalar en fast premie för Tjänstegrupplivförsäkringen, TGL. En fast premie är ett bestämt belopp i kronor. TGL kostar alltid lika mycket för alla oavsett lön och ålder. Från 2019 är premien för TGL i Alecta 26 kronor.

Relaterade inlägg: