Hur citerar man från en föreläsning?

Hur citerar man från en föreläsning?

Hur citerar man från en föreläsning?

personlig kommunikation anges både i texten och i referenslistan. I din text: (Rosell 2017, Föreläsning, 15 mars). I referenslistan: Rosell, M. (2017) Föreläsning om olika referensstilar, 15 mars.

Hur refererar man till ett seminarium?

Page 12

  1. Föreläsningar, seminarier och andra muntliga källor.
  2. I Harvardsystemet ska de muntliga källorna, så som intervjuer, telefonsamtal, e-post, brev och föreläsningar, inte finnas med i källförteckningen utan anges i en fotnot på de sidor i den löpande texten där de omnämns.

Får man referera till föreläsning?

Till personlig kommunikation förs material som inte går att återfinna via formella kanaler; brev, e-brev, intervjuer, telefonsamtal, föreläsningar, föreläsningsanteckningar och liknande. Dessa ska därför inte anges i referenslistan men dock i den löpande texten.

Hur refererar man till personlig kommunikation?

Personlig kommunikation anges i en fotnot på den sida där du refererar till den. Den ska alltså inte finnas med i form av en referens i källförteckningen. Ta med så mycket information i din text och i fotnoten så att personens roll, sammanhanget och datumet för kommunikationen framgår.

Hur Källhänvisar man i en presentation?

Om du t. ex. använt en dagstidning som källa ska du ha med: författarens namn, tidningens namn i kursiv stil, artikelns namn inom citattecken och datum och år.

Hur refererar man till ett helt stycke?

När du vill hänvisa till en och samma källa för ett helt stycke så räcker det att ha med den en gång, och då gärna i början. Om stycket är väldigt långt kan du ange källan ytterligare någon gång mot slutet, så inte läsaren ska behöva leta efter referensen.

Relaterade inlägg: