Vilka är ändringarna i de nya kursplanerna?

Vilka är ändringarna i de nya kursplanerna?

Vilka är ändringarna i de nya kursplanerna?

Det här är nytt Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen.

Vad lär man sig i lågstadiet?

I skolan arbetar eleven med både praktiska och teoretiska kunskaper under skoldagen. Eleverna ska få använda sina egna erfarenheter och intressen i undervisningen. Eleverna får också lära sig att tänka kritiskt, ställa frågor och får kunskap om olika sätt att se på världen.

Vad är nytt i Lgr 11?

Den kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Här kan du läsa om ändringarna och få stöd för ditt arbete utifrån dem.

Vilka ämnen har man i årskurs 1?

Den stadieindelade timplanen gäller för alla elever som börjar årskurs 1−9 höstterminen 2021....Timplan utan stadieindelning.
ÄmneTimmar
Engelska480
Matematik1 125
Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap885
Biologi, fysik, kemi, teknik800

Vad är Lgr 11 förkortning för?

Läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet.

Vad innebär Lgr 22?

Den kommer nya läroplaner och kursplaner i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Här kan du läsa om ändringarna och få stöd för ditt arbete utifrån dem.

Vilka ämnen har man i lågstadiet?

Ämnen och ämneskombinationer

  • Ämnesgrupp 1: engelska, matematik, svenska.
  • Ämnesgrupp 2: idrott- och hälsa, hem- och konsumentkunskap.
  • Ämnesgrupp 3: biologi, fysik, kemi, teknik.
  • Ämnesgrupp 4: franska, spanska tyska, svenska som andraspråk.
  • Ämnesgrupp 5: geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap.

Relaterade inlägg: