När upphör vårdbidrag?

När upphör vårdbidrag?

När upphör vårdbidrag?

Om du inte gör något så får du vårdbidrag till och med den månad som står i brevet. Därefter upphör vårdbidraget. Det innebär att om du fortfarande behöver ersättning från Försäkringskassan så måste du skicka en ny ansökan till oss. Du kan då ansöka om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning.

Vad ska omvårdnadsbidrag gå till?

Omvårdnad kan vara direkta vårdinsatser som du gör för ditt barn, men också annan hjälp som till exempel: särskild träning. praktisk hjälp i vardagen som exempelvis på- och avklädning, hygien, läxläsning, klädvård och hjälp vid måltider. att upprätthålla rutiner och struktur.

Vad händer efter vårdbidrag?

Omvårdnadsbidraget ersätter vårdbidraget till den del som avser särskild vård och tillsyn för barnet. Merkostnadsersättning för barn ersätter den del av vårdbidraget som avser merkostnader.

Vad händer efter omvårdnadsbidrag?

Om du har rätt till ersättning får du pengarna i efterskott, efter att vi har fattat beslutet. Om du beviljas omvårdnadsbidrag får du ett beslut om ett visst belopp per månad. Beslutet kan vara tidsbegränsat eller gälla som längst till och med juni det år som barnet fyller 19 år.

När har man rätt till omvårdnadsbidrag?

Det är inte enbart föräldrarna till ett barn med funktionsnedsättning som kan få det nya omvårdnadsbidraget. Även personer som likställs med föräldrar kan ha rätt till bidraget, exempelvis make som bor med föräldern och annan vårdnadshavare.

Relaterade inlägg: