Vem kan få LSS boende?

Vem kan få LSS boende?

Vem kan få LSS boende?

Personer med funktionsnedsättning kan insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS. Enligt lagen ska personer med omfattade funktionsnedsättningar tillförsäkras goda levnadsvillkor.

När slutar aktivitetsersättning?

Du kan få aktivitetsersättning från och med juli det år du fyller 19 år och tills du fyller 30 år, om du har en sjukdom eller en funktionsnedsättning och: inte kan arbeta nu och under minst ett år i något arbete på hela arbetsmarknaden. Det gäller även till exempel anpassade arbeten med lönebidrag.

Vem har rätt till LSS?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Vad krävs för att bo på LSS boende?

Bemanning. För verksamheten enligt LSS ska det finnas den personal som behövs för att ett gott stöd och en god service och omvårdnad ska kunna ges. Det framgår av 6 § LSS. Bemanningen i både en gruppbostad och en servicebostad utgår därför från de boendes behov.

Hur länge kan man få aktivitetsstöd från Försäkringskassan?

Om du inte uppfyller villkoren för a-kassa får du 223 kronor per dag. Om du deltar i jobb- och utvecklingsgarantin kan du ersättning i totalt 450 dagar.

Vad händer efter aktivitetsersättning?

Majoriteten av de personer som haft aktivitetsersättning går vidare till sjukersättning. Men det finns skillnader mellan kvinnor och män. Män har både en högre sannolikhet att få sjukersättning och att ha en inkomst efter tiden med aktivitetsersättning.

Kan man få bidrag om man är arbetslös?

Om du blir arbetslös utan a-kassa kan du försöka vända dig till andra myndigheter för att få bidrag. Du kan till exempel delta i Arbetsförmedlingens arbetsmarknadspolitiska program och ersättning från Försäkringskassan, antingen aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning.

Relaterade inlägg: