Vad ingår i Begravningsavgiften som vi betalar via vår skatt?

Vad ingår i Begravningsavgiften som vi betalar via vår skatt?

Vad ingår i Begravningsavgiften som vi betalar via vår skatt?

Begravningsavgiften går bland annat till att sköta om våra begravningsplatser. I avgiften ingår bland annat rätt till kremering och en gravplats i 25 år.

Hur stor är Begravningsavgiften 2021?

Avgiftssatsen för 2021 blir 25,3 öre per hundralapp. För en person som tjänar 250 000 kr om året innebär det en avgift om 632,50 kr per år, eller knappt 53 kr per månad. Avgiftssatsen för 2020 var 25 öre per hundralapp.

Hur mycket är Begravningsavgiften på?

Vad kostar begravningsavgiften? För 2019 är avgiftssatsen 25,3 öre per hundralapp. För någon som tjänar 250 000 kr per år blir det alltså 633 kr/år.

Vad menas med Bisättning?

Bisättning betyder att kistan transporteras till en så kallad bisättningslokal där kistan förvaras i väntan på själva begravningsceremonin. Ibland sker eventuell visning även i denna lokal.

Hur mycket är kyrkoskatt?

Kyrkoavgiften (även kallad kyrkoskatten) drar Skatteverket automatiskt från din skattsedel om du är medlem i Svenska kyrkan. Avgiften betalar dom sedan ut till ditt trossamfund. Även medlemskap i andra trossamfund kan bli administrerad genom skattsedeln.

Vad ingår i kyrkoavgiften?

Kyrkoavgiften betalas av alla medlemmar i Svenska kyrkan. Den här avgiften täcker – utöver ovanstående – även kostnader för begravning i kyrkan, präst, officiant, vaktmästare och organist. Den som inte betalar kyrkoavgiften har inte heller rätt att ha ceremonin i kyrkan.

Hur går en Bisättning till?

När anhöriga har valt kista kan den avlidne kläs i svepningsskjorta eller egna kläder, läggas i kistan och transporteras till ett bårhus/bisättninglokal i närheten av ceremonilokalen. På bårhuset/bisättningslokalen är det möjligt att ha en Personlig visning/Personligt avsked för de anhöriga.

Vilka hämtar lik?

Det är polisen som är ansvarig myndighet vid rättsmedicinska obduktioner, och som därmed också svarar för transporten av de döda till obduktionslokalen. På olika orter har transporterna varit av högst olika standard, eftersom polisinrättningarna själva har konkurrensutsatt dem.

Relaterade inlägg: