Hur är man om man har ADHD och autism?

Hur är man om man har ADHD och autism?

Hur är man om man har ADHD och autism?

Både adhd (attention deficit hyperactivity disorder) och autismspektrumtillstånd är exempel på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som kan påverka till exempel förmågan att koncentrera sig eller att förstå sociala koder.

Kan man ha både ADHD och autism?

Om man har större svårigheter så får man diagnosen autistiskt syndrom, och det kan man ha mer eller mindre. Du kan bara ha en diagnos på autismspektrumet, antingen Asperger/atypisk autism eller autistiskt syndrom. Men båda är autismdiagnoser.

Hur många med autism har ADHD?

20 procent av de som har autism har även en adhd-diagnos. Att ha både adhd och autism innebär en mer komplex situation och fler kognitiva svårigheter.

Vad innebär det att ha autistiska drag?

Vanliga egenskaper vid autism Det kan vara svårt att förstå vad andra menar och känner. Det kan vara svårt att kommunicera med andra och bli förstådd på rätt sätt. Vissa intressen tar upp en stor del av din tid. Det kan vara stressande att göra något som är nytt och ovant.

Kan man ha både adhd och Asperger?

Personer med ADHD har ofta även andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som till exempel Tourette, Asperger. Det är också vanligt med inlärningssvårigheter och läs- och skrivsvårigheter.

Kan man ha adhd och OCD?

BUP svarar: Du frågar om det är vanligt att ha OCD om man samtidigt har till exempel ADD eller ADHD. Det finns inte något enkelt svar på din fråga. Det är inte ovanligt att man, om man har en neuropsykiatrisk diagnos, också kan ha andra svårigheter, till exempel tvångssyndrom.

Relaterade inlägg: