Var går gränsen för hjärtsvikt?

Var går gränsen för hjärtsvikt?

Var går gränsen för hjärtsvikt?

I de flesta fall har patienter med nyupptäckt eller försämrad hjärtsvikt värden på NT-proBNP som överstiger 400-900 ng/L. Förmaksflimmer kan i sig självt ge högre värden. Låga värden talar starkt emot hjärtsvikt (t ex NT-proBNP < 125 ng/L), medan höga värden talar för diagnosen.

Vad är symtom vid svår hjärtsvikt?

Det här är några vanliga symtom vid hjärtsvikt: Du är trött och orkar mindre. Du blir lätt andfådd. Du har svullna anklar och ben. Du har ont i magen och ibland svårt att äta. Du har svårt att sova liggande. Du behöver ofta gå upp och kissa på natten. Det här är några symtom vid svår hjärtsvikt, som kan vara livshotande:

Hur gör du för att må bättre trots hjärtsvikt?

Du kan göra följande för att må bättre trots sjukdomen om du redan har hjärtsvikt: Ta dina läkemedel regelbundet och i rätt dos. Gå på regelbundna besök hos läkare eller sjuksköterska som är specialiserad på hjärtsvikt. Rör på dig regelbundet.

Hur får du behandling med Hjärtklaffssjukdomar?

Du får alltid behandling med läkemedelom du har hjärtsvikt. Ibland behöver du även få behandling för någon annan hjärtsjukdom som har orsakat hjärtsvikten. För en del kan till exempel en hjärtklaffsoperation förbättra hjärtats pumpfunktion. Läs mer om hjärtklaffsoperation i texten Hjärtklaffssjukdomar

Kan ICD ges till patienter med svår hjärtsvikt?

ICD ges till patienter med svår hjärtsvikt där ultraljud visat att hjärtats pumpförmåga är kraftigt nedsatt. Biventrikulär pacemaker (CRT) kan kombineras med ICD (så kallad CRT-D). Även kirurgiska åtgärder mot klaffel och (grav) åderförkalkning, som ballongvidgning av förträngningar i kranskärlen eller bypass-operation, kan komma ifråga.

Relaterade inlägg: