Vad dokumenterar du efter att du analyserat Kapillärprovet?

Vad dokumenterar du efter att du analyserat Kapillärprovet?

Vad dokumenterar du efter att du analyserat Kapillärprovet?

Kapillärprov används framför allt vid olika typer av patientnära tester där små blodvolymer behövs, till exempel för glukosanalys. Kapillärprovtagning medför större mätosäkerhet än venprovtagning eftersom den leder till varierande grad av hemolys och viss tillblandning av vävnadsvätska [1].

Hur analyseras ett blodprov?

Blodprovsanalyser utförs på serum, men också på helblod och blodplasma. För att analys av helblod eller blodplasma ska vara möjligt används vakuumrör som innehåller tillsatser som förhindrar att blodet koagulerar. Den vanligaste analysmetoden är att analysera serum.

När ska man släppa Stasen?

Stasen får sitta åtdragen i högst 1 minut. Om stasen varit åtdragen längre än 1 minut ska den släppas och kan dras åt igen efter 2 minuter.

Hur lång tid tar det att få svar på ett avföringsprov?

Läkaren brukar lämna svar inom en vecka efter att du har lämnat in provet.

Vilka är de vanligaste proverna man tar kapillärt?

Kapillära blodprov tas istället för venösa blodprov bland annat när provsvaret behövs fort, eller när venprovtagning av någon anledning inte är möjlig. Kapillärprov används bland annat för analys av blodsockernivå och hemoglobinnivå, men även för mätning av glykosylerat hemoglobin, blodfetter, och C-reaktivt protein.

Hur tar man Njurprov?

Blodprov som visar halten kreatinin i blodet är ett av de vanligaste blodproven. Provet tas för att läkaren ska få en uppfattning om hur dina njurar fungerar. Kreatininprov kan tas i samband med en undersökning men det kan också tas inför en behandling med vissa typer av läkemedel.

Relaterade inlägg: