Vad är skillnaden på testamentstagare och universell testamentstagare?

Vad är skillnaden på testamentstagare och universell testamentstagare?

Vad är skillnaden på testamentstagare och universell testamentstagare?

Den som på grund av testamente mottar specifik förmån eller egendom. Det legatarien mottar kallas legat. Om testamentstagaren tilldelas hela kvarlåtenskapen eller viss kvotdel av denna, är testamentstagaren istället universell testamentstagare.

Vem är testamentstagare?

Personer eller organisationer som ärver den avlidne på grund av ett testamente kallas för testamentstagare.

Vad är en universell testamentstagare?

Universell testamentstagare En testator kan i sitt testamente bestämma att en testamentstagare ska få hela kvarlåtenskapen (den avlidnes egendom), en viss andel av kvarlåtenskapen eller överskottet av kvarlåtenskapen. Testamentstagaren är då en universell testamentstagare (11 kap. 10 § andra stycket ÄB).

Är en universell testamentstagare Dödsbodelägare?

Dödsbodelägare är en efterlevande make/maka eller sambo samt arvingar och eventuella universella testamentstagare. att testamentstagaren inte får testamentera bort den egendom som innehas med fri förfoganderätt. sin livstid och genom testamente. Kvarlåtenskap är den egendom som en avliden person efterlämnar.

Är testamentstagare arvinge?

Testamentstagare kallas den som får ärva genom testamente jämte eventuell arvinge. Testator kallas den som testamenterar. Universell testamentstagare är den som får hela eller en viss andel av kvarlåtenskapen. Alternativt återstoden sedan andra arvtagare fått sin del.

Vem ärver om Testamentstagaren är avliden?

Man ska alltså se om det går att utläsa i testamentet vem som istället ska ärva. Om det inte går att utläsa testators vilja, finns en specialregel i 11:6 ÄB, som säger att testamentstagarens barn istället ska ärva. Detta gäller dock bara om testamentstagaren även utan testamentet skulle haft arvsrätt.

Relaterade inlägg: