Vad läser man i biologi 1?

Vad läser man i biologi 1?

Vad läser man i biologi 1?

Biologi 1 är en kurs för dig som vill lära dig grundläggande begrepp inom biologi. Du får bland annat lära dig om genetik, evolution och etologi.

Hur många poäng är biologi 2?

Biologi 2, 100 poäng.

Vad ingår i kemi 1?

Kursen kemi 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte....Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Syrabasreaktioner, inklusive pH-begreppet och buffertverkan.
  • Redoxreaktioner, inklusive elektrokemi.
  • Fällningsreaktioner.
  • Energiomsättningar vid fasomvandlingar och kemiska reaktioner.

Vad handlar biologi 2 om?

Biologi 2 är en kurs för dig som vill lära dig grundläggande begrepp inom biologi. Du får bland annat lära dig om cellbiologi, växter och svampar samt människans fysiologi.

Hur svårt är fysik 1?

Fysik 1 tyckte jag var väldigt svårt (nu tycker jag att fysik 2 också är väldigt svårt), det fanns delar i fysik 1 som var lätta men det mesta tyckte jag var otroligt svårt. Jag försökte verkligen läsa och förstå, men sen på proven så gick det inte så där jättebra. Trots att jag har lagt tid och pluggat.

Vad läser man i kemi 2?

De beror på att Kemi 2-kursen har ett tydligare "mål", nämligen att du ska få lära dig och förstå biokemin, det vill säga hur det genetiska informationsflödet och ämnesomsättningen fungerar. För att kunna förstå detta, måste du först lära dig om enzymers och proteiners struktur och funktion.

Relaterade inlägg: