Vad räknas som inkomstgrundad pension?

Vad räknas som inkomstgrundad pension?

Vad räknas som inkomstgrundad pension?

Med inkomstgrundad pension menas här inkomstpension och tilläggspension. Din premiepension påverkar inte inkomstpensionstillägget. Men inkomstpensionen som används i beräkningen för inkomstpensionstillägget inkluderar ett värde motsvarande premiepensionen.

Kan man vänta med att ta ut premiepensionen?

Inkomstpension, tilläggspension och premiepension kan du ta ut när som helst från och med den månad du fyller 62 år, om du är född 1960 och fyller 63 år om du är född 19. Någon övre åldersgräns finns inte.

Vad påverkar storleken på inkomstpensionen?

Det som påverkar hur stor din allmänna pension kommer att bli är dina inkomster under ditt yrkesverksamma liv. Du får maximalt tillgodoräkna dig allmän pension för inkomster upp till 532 500 kr per år (7,5 inkomstbasbelopp år 2022). Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen.

Var placeras inkomstpensionen?

Inkomstpension – största delen av den allmänna pensionen. Du kan inte placera den själv. Varje år sätts 16 procent av din lön av till pensionssystemet. De pengarna går till dagens pensionärer.

Hur förvaltas inkomstpensionen?

Det är bara cirka 12 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar som finns i de så kallade AP-fonderna. En mindre del av din pensionsavgift går till premiepensionen som är placerad i fonder. Om du har en tjänstepension via din arbetsgivare så är den i varierande grad placerad i fonder.

När uppdateras inkomstpensionen?

Så påverkas din pension 20 betyder det att din inkomstpension och tilläggspension ökar med 2,5 procent. Garantipensionen följer utvecklingen i samhället och räknas om med förändringen av prisbasbeloppet. För 2022 betyder det att din garantipension ökar med 1,5 procent.

När får man tilläggspension?

För att du ska ha rätt till tilläggspension krävs att du har tre år med pensionspoäng. Är du född 1937 eller tidigare består din allmänna pension av tilläggspension, och eventuellt inkomstpensionstillägg och garantipension. Du behöver ha minst tre år med pensionspoäng för att rätt till tilläggspension.

Relaterade inlägg: