Är betalningsanmärkningar offentliga?

Är betalningsanmärkningar offentliga?

Är betalningsanmärkningar offentliga?

Det är alltid offentligt. Det kommer alltså att finnas kvar en offentlig uppgift om att någon har ansökt om att få betalt från dig (du har fått ett föreläggande), och att vi därefter har fastställt kravet.

När försvinner anmärkning hos Kronofogden?

Det finns ingen bestämmelse som säger när en betalningsanmärkning om en juridisk person ska gallras. Betalningsanmärkningar brukar dock gallras efter fem år. Uppgifter om ansökan om betalningsföreläggande brukar gallras två år efter utgången av det år då ansökan gjordes.

Hur kan man se om någon har betalningsanmärkningar?

Du kan beställa ett registerutdrag om du vill veta ifall någon har en obetald skuld hos oss. Det finns lagar som hindrar oss från att mejla uppgifter från våra register, men vi kan ge dig informationen via telefon eller per post. adressen dit du vill att vi skickar utdraget.

Vem har betalningsanmärkning?

Privatpersoner samt enskilda näringsidkare: En betalningsanmärkning uppstår när du inte betalat din faktura i tid och efter att en myndighet eller domstol har fastställt skulden, det vill säga vid utslag om betalningsföreläggande (kronofogden) eller tredskodom (domstol).

Hur länge har man kvar anmärkning hos Kronofogden?

Det finns ingen bestämmelse som säger när en betalningsanmärkning om en juridisk person ska gallras. Betalningsanmärkningar brukar dock gallras efter fem år. Uppgifter om ansökan om betalningsföreläggande brukar gallras två år efter utgången av det år då ansökan gjordes.

Kan man ta reda på om någon är hos Kronofogden?

Vill du ha koll på dina skulder ska du som privatperson använda e-tjänsten Mina skulder som du hittar på Mina sidor. När du loggar in med Bank-id eller Freja eID kommer du först till en startsida som ger dig en tydlig överblick över det som är mest aktuellt för dig.

Vad krävs för att man ska få en betalningsanmärkning?

Man får en betalningsanmärkning när man efter lång tid inte har betalat en skuld. Vid en utebliven betalning, till exempel av en vanlig telefonräkning, får du vanligtvis först en påminnelse från företaget som utfärdat fakturan. Om du trots detta inte betalar, går ärendet vidare till inkasso.

Relaterade inlägg: