Hur påverkas pensionen av deltidsarbete i slutet av arbetslivet?

Hur påverkas pensionen av deltidsarbete i slutet av arbetslivet?

Hur påverkas pensionen av deltidsarbete i slutet av arbetslivet?

På ett ungefär kan man säga att den totala pensionen minskar med cirka fyra till åtta procent om du jobbar halvtid under fyra års tid före pensionering. Det gäller om du har en lön under 44 375 kronor i månaden (2022). Om du har en så kallad förmånsbestämd pension kan den påverkas mer.

Hur påverkas pensionen av deltidsarbete?

Den lön du har påverkar hur mycket som sätts av till din pension. Jobbar du deltid minskar inbetalningen till din allmänna pension. Undantaget är om du även efter att ha gått ner i arbetstid har en månadslön på mer än 47 717 (2022) kronor i månaden (motsvarande 8,07 inkomstbasbelopp per år).

Vad händer när man fyller 65 är?

De allra flesta har tjänstepension från sin arbetsgivare. Vissa tjänstepensioner betalas ut automatiskt när du fyller 65 år, andra måste du ansöka om. Tjänstepensionen går i de flesta fall att ta ut hela livet eller under en kortare tid, till exempel under 5, 10, 15 eller 20 års tid.

Hur funkar deltidspension?

Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete. Du måste arbeta minst 50 procent av heltid samtidigt som du har delpension. För att få delpension behöver du ha minst 120 månader, det vill säga 10 års kollektivavtalad pensionsrätt.

Hur fungerar deltidspension?

Du kan minska din arbetstid med högst 50 procent av heltidsarbete. Du måste arbeta minst 50 procent av heltid samtidigt som du har delpension. För att få delpension behöver du ha minst 120 månader, det vill säga 10 års kollektivavtalad pensionsrätt.

Relaterade inlägg: