När kan man måla på ny betong?

När kan man måla på ny betong?

När kan man måla på ny betong?

Om du har gjutit ett nytt betonggolv måste det härda minst 2 månader innan du kan måla ytan. Betongen måste nämligen vara helt torr och fast för att färgen ska fästa ordentligt. Om du ska måla en betongplatta som varit målad vid ett tidigare tillfälle behöver du börja med att avlägsna all tidigare färg.

Vilken färg kan man måla på betong?

Betong målas med akrylatfärg (organisk) i mycket stor utsträckning inomhus och utomhus. Fördelen med denna färg är att den är vattenbaserad, lätt att stryka på och billig. Variationen i egenskaper är stor och svår att bedöma för användaren. Akrylatfärg har emellertid en del nackdelar.

Hur länge ska betongen torka innan målning?

Golvet måste torka minst 1–2 dygn efter rengöring. Dammsug noga innan du börjar måla. Ny betong skall i uppvärmda och ventilerade lokaler vara yttorr i minst en månad. Betongens relativa fuktighet måste vara lägre än 90 procent.

Hur målar man på betong?

Så här målar du om betong

  1. Tvätta rent från smuts och fett m.m. med Original målartvätt. Om ytan är angripen av mögel eller alger tvätta med Original Hustvätt. ...
  2. Skrapa bort löst sittande färg. ...
  3. Färdigmåla 2 gånger med Murtex Acrylic eller Murtex StayClean.

Hur målar man källarväggar?

Vi rekommenderar att du målar med vanlig väggfärg för inomhusmiljö i källare i bostadsmiljö. Det är en vanlig missuppfattning att man bör måla med en diffusionsöppen färg som tex silikatfärg i tron att de är bra mot fukt. Undantaget kan vara vid tex en jordkällare som är nergrävd under mark.

Hur länge tar det för betong att torka?

Betong slutar aldrig härdas, men det betyder inte att du måste vänta i evighet eller att det aldrig blir bra. Det finns olika härdningstider beroende på vilket syfte och effekt du är ute efter. Ska du vara på den säkra sidan bör du vänta 28 dagar. Minsta torkningstid är 24-48 timmar.

Hur målar man ett betonggolv?

MÅLA BETONGGOLV Slipa blanka ytor med medelfint slippapper och avlägsna slipdammet innan du börjar måla. Tänk på att det är alltid bättre att måla två gånger än en gång för tjockt. Ett obehandlat betonggolv måste vara torrt på ytan, minst 1–2 månader gammalt och fritt från smuts och fett.

Relaterade inlägg: