Vad är Baha i?

Vad är Baha i?

Vad är Baha i?

Bahá'í är en monoteistisk religion som växte fram i Mellanöstern under mitten av 1800-talet och sedan spreds runt hela världen. Målet är att skapa ett fredligt världssamfund. Anhängarna kallas bahá'íer. Enligt deras tro är grundaren, Bahá'u'lláh (), Guds budbärare för vår tidsålder.

Vad är meningen med livet inom Bahai?

Bahá'í syftar till att skapa förståelse, samförstånd och solidaritet mellan folk av olika nationalitet, kultur och religion, för att på så vis lägga grunden till en bestående världsfred. Bahá'íerna menar att mänskligheten är en enda familj. Gud är en och den ursprungliga skapande källan.

Hur förklarar man en själ?

själ, den del av en individs personlighet som kan sägas innefatta de egenskaper vilka möjliggör tanke-, känslo- och viljeliv. Människor (och andra högre utvecklade djur) är inte uteslutande kroppsliga organismer, de befinner sig också i olika mentala tillstånd.

Vad händer i kroppen innan man dör?

I livets slut börjar alla funktioner i kroppen släckas ned och kroppen förbereder sig på att dö. Det gör att den som är sjuk inte längre kan äta och dricka, sover allt mer och är till slut helt sängliggande och ofta medvetandesänkt.

What is a Bahai Muslim?

The word Muslim itself means a ‘person who submits.’ Rather than just being a religion, Bahai is a combination of religion and science.

What is the difference between Islam and Baha’i Faith?

2.The followers of Islam are known as Muslims and the followers of Bahai are called as Bahais. 3.The holy book of Muslims is the Quran and that of Bahais is the Kitáb-i-Aqdas. 4.Bahai is a combination of religion and science while Islam is purely a religion based on the teachings of the Prophet.

How important is the study of Islam to the Bahá'ís?

On the importance of the study of Islam to Bahá'ís, the Guardian, Shoghi Effendi, said that for 'a proper and sound understanding of the Cause' its study was 'absolutely indispensable.' - Lights of Guidance, #1903.

Who is the guardian of the Bahá'í Faith?

- Shoghi Effendi, (the Guardian of the Bahá'í Faith). Lights of Guidance, New Delhi: Bahá'í Publishing Trust, 2nd rev. and enlarged edition, 1988, #1664. 'The mission of the American Bahá'ís is, no doubt to eventually establish the truth of Islam in the West.'

Relaterade inlägg: