Vad innebär bilateral symmetri?

Vad innebär bilateral symmetri?

Vad innebär bilateral symmetri?

Om det förekommer bilateralsymmetri innebär det att det endast finns ett symmetriplan, detta innebär att organismen eller delen man studerar går att dela upp i två halvor som liknar varandras spegelbilder. Inom bisymmetri finns två symmetriplan, man kan alltså dela dem i fyra lika delar.

Vad innebär det att något är symmetriskt?

Symmetri är en egenskap hos en geometrisk figur. Den gör att man kan spegla, vrida och/eller förflytta den utan att utseendet förändras. Det finns olika sorters symmetri, men det man oftast menar är spegelsymmetri, där en figur kan delas in i två spegelbilder.

Är symmetriskt runda?

Runda figurer har alltid många symmetrilinjer, men med den tryckta pilen störs detta. Pilen är dock lite symmetrisk, då dess ovansida är en spegelbild av dess undersida. Det leder till att den tryckta skylten har en vågrät symmetrilinje.

What is bilateral symmetry?

Bilateral symmetry is when the body plan can be divided along a plane that splits the animal's body into right and left sides that are mirror images of each other. Let's look at this type of symmetry a little more.

How can you tell if an animal has bilateral symmetry?

To determine whether an animal has bilateral symmetry, it is possible to draw an imaginary (or real!) line down the center from its tip to the end; a bilaterally symmetrical animal will have two sides which are near identical, albeit a mirror image. Butterflies are an excellent example of near perfect bilateral symmetry.

Do Butterflies have bilateral symmetry with humans?

Not only do they have a body shape that can be divided into symmetrical halves, but also the patterns on each wing of a butterfly are near identical to each other. The bilateral symmetry in humans has been widely studied, and many advantages of the body type have been determined.

What are some examples of marine life with bilateral symmetry?

Following are examples of marine lifeprofiled on this site that exhibit bilateral symmetry: 1 Marine Mammals 2 Sea Turtles 3 Fish 4 Lobsters 5 Cephalopods 6 Nudibranchs 7 Echinoderms- although they have pentaradial (5-sided) symmetry as adults, echinoderm larvae are bilaterally symmetrical.

Relaterade inlägg: