Vad som ingår i lön?

Vad som ingår i lön?

Vad som ingår i lön?

Lön är en ersättning för ett utfört arbete eller förberedelse för att utföra ett arbete. Lönen utbetalas oftast i likvida medel, alltså pengar, men kan även utbetalas i form av varor eller tjänster. Till lön räknas också eventuell bonus och tilläggsförmåner så som ålderstillägg eller dyrorts- och fjärrortstillägg.

När kommer nya lönen Kommunal 2021?

Kommunals avtal med SKR Enligt avtalet ska ny lön gälla från 1 april. Om den nya lönen inte betalas ut i april sker det retroaktivt, alltså betalas löneökningen ut i efterhand. Kommunal har ett 70-tal olika avtal, därmed gäller olika löneförhöjningar som också sker vid olika tidpunkter.

När kommer löneförhöjning Kommunal 2022?

SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar 2022 den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona.

Vad ingår i en månadslön?

Månadslön avser den lön, som med lika stort belopp varje månad oavsett timmar under perioden, betalas ut månadsvis. Den kan antingen utbetalas för innevarande månad eller i efterskott. Anställda delas upp i två olika kategorier, tjänstemän eller kollektivare.

När betalas nya lönen ut Kommunal 2022?

SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar 2022 den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona.

När kommer nya lönen Kommunal 2022?

När får jag som medlem i Kommunal löneförhöjning för 2022? Anställda ska få löneökning från den 1 april enligt Kommunals avtal för kommuner och regioner.

Relaterade inlägg: