Hur sätter man ihop två PDF-filer?

Hur sätter man ihop två PDF-filer?

Hur sätter man ihop två PDF-filer?

Sammanfoga filer till en enda pdf:

  1. Öppna Acrobat DC för att kombinera filer: Öppna verktygsfliken och välj Kombinera filer.
  2. Lägga till filer: Klicka på Lägg till filer och markera filerna du vill inkludera i pdf:en.

Hur gör jag en Blädderbar PDF?

Välkommen till Sidvisning.se! Gör din trycksak interaktiv och tillgänglig – som bläddringsbar PDF/digital publikation – som läses online via datorer, läsplattor eller smartphones! Vi hjälper företag och organisationer att omvandla PDF-dokument – broschyrer, kataloger, kundtidningar, årsredovisningar etc.

Hur lägga till sidor i pdf?

Lägg till en sida i en PDF: Markera den sida som du vill ska komma före den nya sidan, välj Redigera > Infoga och välj sedan Sida från fil eller Tom sida. En ny sida infogas efter den aktuella sidan.

Hur sätter man ihop två PDF-filer Mac?

Kombinera två PDF-filer Öppna en PDF-fil i Förhandsvisning. Välj Visa > Miniatyrer för att visa miniatyrer av sidorna i sidofältet. Ange var du vill infoga det andra dokumentet genom att välja en sidminiatyr. Välj den PDF-fil som du vill lägga till dialogrutan och klicka sedan på Öppna.

Hur gör man en PDF-fil på Mac?

Spara ett dokument som en PDF-fil på datorn

  1. Öppna dokumentet som du vill spara som en PDF-fil på datorn.
  2. Välj Arkiv > Skriv ut.
  3. Klicka på popupmenyn PDF och välj Spara som PDF.
  4. Välj ett namn och en plats för PDF-filen. ...
  5. Skydda dokumentet med ett lösenord genom att klicka på Säkerhetsalternativ.

Relaterade inlägg: