Vad är medicin gjort av?

Vad är medicin gjort av?

Vad är medicin gjort av?

Läkemedlen baserades från början huvudsakligen på naturprodukter, främst medicinalväxter, men många framställs numera syntetiskt. Läkemedel kan också framställas semisyntetiskt, genom att man utgår från en naturlig substans som modifieras måttligt.

På vilka olika sätt kan man ta ett läkemedel?

Läkemedel kan tillföras kroppen på många olika sätt. Det vanligaste är genom munnen, men det också vara via lungor, ändtarm, injektion eller slemhinnor. De flesta behöver tas upp i blodet för att kunna fungera. När ett läkemedel tagits upp i blodet förs det till kroppens olika organ.

Vad gäller läkemedel för särskilda näringsändamål?

Livsmedel för särskilda näringsändamål omfattas inte av de vanliga reglerna för läkemedelsförmåner. För barn upp till 16 år finns ett nationellt förmånssystem där recept (eller livsmedelsanvisning som det också kallas) expedieras på apotek till en kostnad av 120 kronor per uttag.

Hur kan du lämna in läkemedel för människor och djur?

Du kan lämna in alla läkemedel. Det gäller både receptförskrivna och receptfria läkemedel för människor och djur, exempelvis tabletter, kapslar, stolpiller, salvor och flytande läkemedel.

Vad är ett naturläkemedel?

De ska vara avsedda för egenvård och användas vid tillfälliga och lindriga besvär. Naturläkemedel innehåller en djurdel, bakteriekultur, mineral eller salt som inte är alltför bearbetade. Naturläkemedel ska uppfylla de grundläggande kraven som gäller för läkemedel.

Vilka typer av läkemedel finns i ändtarmen?

Läkemedel finns i många olika former: Läkemedel som du tar genom munnen, till exempel tabletter, kapslar och flytande former som suspensioner och lösningar. Läkemedel som du för in i ändtarmen, till exempel stolpiller, så kallade suppositorier. Läkemedel som du för in i slidan, till exempel vagitorier och slidkräm.

Relaterade inlägg: