Är det lönsamt att mining?

Är det lönsamt att mining?

Är det lönsamt att mining?

Hur mycket pengar man kan tjäna på bitcoin mining beror på flera faktorer, bland annat vilken programvara man använder sig av och hur mycket tid man lägger på det. I vissa fall är bitcoin mining inte lönsamt, medan i andra fall kan det vara det. Varje löst bitcoin-block (12,5 bitcoins) gav i början av 2019 $42,000.

Hur funkar Crypto?

En kryptovaluta fungerar autonomt och utanför traditionella bank- och regeringssystem. Kryptovalutor är ett betalningsmedel som ofta används vid internetbaserade transaktioner inom ett specifkt virtuellt nätverk av användare med en speciell mjukvara, för hantering av kryptovalutan och för att genomföra transaktioner.

Hur mycket pengar tjänar man på mining?

Erfarna bitcoin-grävare kan tjäna från 10.000 kronor och uppåt månatligen, men då krävs professionell utrustning samt specialistkunskaper inom området. Det har blivit betydligt svårare att tjäna pengar på bitcoin mining, men det är långtifrån omöjligt att bli lyckosam inom samma område.

Är det lagligt att mina bitcoin i Sverige?

Kryptovalutor är lagliga i Sverige och myndigheterna godkänner att de används. Den svenska skattelagstiftningen ser däremot inte kryptovaluta som vare sig valuta eller kontanter, utan snarare som ett finansiellt instrument eller värdepapper.

Hur skattar man på Crypto?

Du som har gjort en vinst beskattas för hela vinsten. Du betalar 30 procent i skatt på din vinst. Har du gjort en förlust är den avdragsgill till 70 procent. Observera att om du bytt din kryptovaluta mot en vara eller tjänst så blir ditt försäljningspris marknadsvärdet på den erhållna varan eller tjänsten.

Relaterade inlägg: