Hur gör man bioenergi?

Hur gör man bioenergi?

Hur gör man bioenergi?

De biobränslen som vi använder i våra fordon idag är biogas, etanol eller biodiesel. Biogas får man genom rötning av växtdelar eller matavfall, etanol få man genom jäsning av socker och biodiesel skapas genom förestring av växtoljor från exempelvis raps, soja eller oljepalm.

Vilka fördelar finns det med biobränsle?

Biobränsle och bioenergi har många fördelar, och den kanske största fördelen är att de är en förnybar energikälla. Att den är förnybar innebär att energin kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas, och kommer därför inte ta slut. Detta till skillnad från de fossila bränslena.

Hur kan vi få ut el från biobränslen?

Vad är bra med biodiesel?

Vart kommer biodiesel ifrån?

Relaterade inlägg: