Vilka kurser ingår i beteendevetenskapliga programmet?

Vilka kurser ingår i beteendevetenskapliga programmet?

Vilka kurser ingår i beteendevetenskapliga programmet?

Psykologi, sociologi, kriminologi Denna utbildning inleds med grundkurser i psykologi, sociologi och kriminologi. Därefter väljer du ett av dessa tre huvudområden, som du läser till kandidatnivå och tar examen i. Programmet innehåller även kurser i bland annat juridik och bemötande.

Vad är skillnaden på en beteendevetare och en psykolog?

Beteendevetare arbetar inom många områden och med en bred variation av arbetsuppgifter. Möjliga arbeten kan vara kriminalvård, förändrings-, utvecklings- och utvärderingsarbete, och rehabiliterings- och behandlingsarbete. Psykoterapeut kan man specialicera sig som genom att vidareutbilda sig som psykolog.

Hur lång är utbildningen till beteendevetare?

Då är Beteendevetenskapliga programmet rätt för dig! Det beteendevetenskapliga kandidatprogrammet är en treårig tvärvetenskaplig utbildning med syfte att ge en bred kompetens om mänskligt beteende och hur det påverkas av psykologiska, biologiska, samhälleliga och sociala faktorer.

Kan en beteendevetare arbeta som kurator?

För att arbeta som kurator inom sjukvården krävs legitimation. Kuratorer har ofta en socionomexamen med en vidareutbildning i socialt arbete eller socialt behandlingsarbete. Även examen inom socialpedagogik kan vara en ingång till yrket. Det finns även kuratorer med en beteendevetenskaplig utbildningsbakgrund.

Vem kan kalla sig beteendevetare?

För att kunna kalla sig beteendevetare ska man ha en kandidatexamen inom något av huvudämnena pedagogik, psykologi eller sociologi. För att möta ett växande behov kom beteendevetarlinjerna under 1970-talet att kombinera och bredda de traditionella huvudämnena med till exempel ekonomi och juridik.

Relaterade inlägg: