Hur räknar man ut Emittans?

Hur räknar man ut Emittans?

Hur räknar man ut Emittans?

Absolut svarta kroppars emittans (M) anger den effekt som varje ytenhet av föremålet strålar ut. Det mäts alltså i W/m². Emittans (M) är enbart beroende av temperatur och konstanten 5,670*10⁻⁸ W/m²K⁴. Följer Stefan-Boltzmanns lag.

Vilken våglängd har högst Emittans?

Föremålet emitterar energi av olika våglängder och självklart är det någon våglängd där emittansen är högst. Denna våglängd brukar betecknas som λm. Våglängden för den maximala emittansen beror av temperaturen på följande vis (wiens förskjutningslag): Viktigt att påpekar är att temperaturen mäts i Kelvin!

Vad är Emissionsmaximum?

Wilhelm Wien kunde 1893 med ett termodynamiskt resonemang härleda att emissionsmaximum λmax är omvänt proportionell mot temperaturen (Wiens förskjutningslag). Max Planck löste problemet år 1900 genom att införa en kvantenhet (Plancks konstant). Det kom att få stor betydelse för kvantfysikens utveckling.

Vad är en Planckkurva?

Vad innebär Stefan boltzmanns lag?

Relaterade inlägg: