Vad är kärnkraftsavfall?

Vad är kärnkraftsavfall?

Vad är kärnkraftsavfall?

Vid användningen av kärnenergi och tillverkningen av kärnvapen uppstår stora mängder radioaktivt avfall, som på grund av sitt ursprung kallas för kärnavfall.

När blir kärnbränsle ofarligt?

Den största delen av avfallets radioaktivitet har försvunnit på några hundra år. Sedan 1988 slutförvaras det kortlivande låg- och medelaktiva avfallet i anläggningen Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. SFR ska vara säkert i 10 000 år.

Vad händer om kärnavfall läcker ut?

I tunnorna finns radioaktivt innehåll som när pumpen finns på plats, rinner ut från djupt under marken, in i kranar och slangar hos människor som inte har en aning om vad de får i sig. Skulle det värsta inträffa kan de till och med få i sig plutonium, enligt brevet från Svensk kärnbränslehantering.

Vad innebär slutförvar?

I ett slutförvar ska det använda kärnbränslet kunna förvaras strålsäkert i 100 000-tals år. Det beror på att kärnbränslet är mycket farligt för omgivningen och att det tar lång tid för radioaktiviteten att minska. SKB har föreslagit att slutförvaret ska byggas i Östhammars kommun, nära kärnkraftverket i Forsmark.

Vad orsakade härdsmältan i Tjernobyl?

Katastrofen kan sammanfattningsvis sägas ha tre orsaker: Ett mänskligt felande när personal stängde av säkerhetssystemen och ignorerade rutinerna för testet. Reaktorn var felkonstruerad, istället för att stoppa reaktionen orsakade grafiten på kontrollstavarna en förödande härdsmälta.

Vad gör andra länder med kärnavfall?

Det finns ett stort antal slutförvar i drift runt om i världen för låg- och medelaktivt avfall så som kläder, verktyg och filtermassor. För högaktivt avfall som använt bränsle och styrstavar finns det däremot bara ett slutförvar, WIPP i New Mexico där man sedan 1999 deponerar militärt avfall varav en del är högaktivt.

Relaterade inlägg: