Hur jobbar man med affärsutveckling?

Hur jobbar man med affärsutveckling?

Hur jobbar man med affärsutveckling?

Affärsutveckling. Att jobba som affärsutvecklare innebär att du har ansvar för utveckling av affärsdrivande verksamhet och processer på ett företag eller organisation. Du arbetar ofta med fokus på lönsamhet, kund och kundnytta, exempelvis genom att utveckla kunderbjudandet.

Vad gör man som Business Development Manager?

Affärsutvecklare kallas på engelska business development manager. Den främsta arbetsuppgiften är att skapa ett problemfritt flöde i utvecklingsprocessen från vision, mål, över strategi och verksamhetsutveckling till kravställning och senare införande och utvärdering.

Hur är det att jobba som verksamhetsutvecklare?

Att arbeta som verksamhetsutvecklare är utmanande, men framför allt en förmån och en möjlighet för den som vill vara med och utveckla en verksamhet. Dessutom är det en stor förmån att själv få utvecklas i rollen, lära sig mer och bli allt bättre på att stötta verksamheten.

Varför affärsutveckling?

Syftet med affärsutvecklingen är att få ditt företag att utvecklas och växa. Det gör du genom att hitta nya lösningar och tillvägagångssätt gällande hur du kan dra nytta av organisationens kunnande, personal, marknad och kunder.

Vad ingår i verksamhetsutveckling?

Verksamhetsutveckling innebär utveckling av en organisation och dess processer med hänsyn till t. ex. kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet, innovation mm. Ofta talar man om kvalitetsledning, miljöledning, arbetsmiljöledning etc.

Relaterade inlägg: