Vem har förmånsbestämd pension?

Vem har förmånsbestämd pension?

Vem har förmånsbestämd pension?

Varje år sätter din arbetsgivare in motsvarande 4,5 procent av din lön upp till 177 500 kronor per månad (2022) till din tjänstepension. Har du en månadslön över 44 375 kronor sätter arbetsgivaren även in till en förmånsbestämd pension. Det innebär att pensionen i förväg är bestämd till en procentsats av din lön.

Hur länge betalas förmånsbestämd pension ut?

Din förmånsbestämda ålderspension betalas ut till dig så länge du lever. Du kan inte välja att ta ut den under en kortare tid. Om du arbetar fram till pensionsåldern, som är 65 år, beräknas den förmånsbestämda ålderspensionen på ett pensionsunderlag.

Är det bättre med ITP1 eller ITP2?

En ny ITP-plan gäller från och med 2007. Den innebär att samtliga anställda som är födda 1979 eller senare ska ha en helt premiebestämd pension, ITP1, från och med 25 års ålder. De som är födda 1978 eller tidigare har kvar den gamla, men väsentligt förbättrade ITP-planen som nu kallas ITP2.

Vad är bäst ITP 1 eller ITP 2?

ITP 1 är premiebestämd medan ITP 2 är förmånsbestämd. För arbetsgivaren innebär det en viss skillnad. För anställda som omfattas av ITP 1 betalar arbetsgivaren in en viss procent av månadslönen, medan premien för ITP 2 styrs lite förenklat av din lön i kombination med hur långt du har kvar till pensionen.

Hur mycket påverkar Bruttolöneavdrag pensionen?

Ju högre bruttolön desto större avsättning till din pension. Vilken tjänstepension du har varierar, men vanligtvis så sätts det av 4,5 procent för inkomster upp till 42 625 kronor i månaden (2021) och för inkomster därutöver sätts det av 30 procent.

Relaterade inlägg: