Hur uttalas tyska B?

Hur uttalas tyska B?

Hur uttalas tyska B?

Alfabetet består av 29 versaler (som alltid används i första bokstaven av ett substantiv), 29 gemener samt tecknet som uttalas "etsett" (ß).

Finns bokstaven ä i Tyskland?

Ä är den tjugoåttonde bokstaven i det svenska och finska alfabetet. Ä finns också i tyskan, estniskan, võru, turkmeniskan, slovakiskan och liviskan men har inte status som egen bokstav i tyska. Ä uttalas på svenska [æ] då det direkt föregår ett r, annars [ɛ] (regionala variationer förekommer).

Hur säger man å på tyska?

Tabell över det tyska bokstaveringsalfabetet
BokstavKodordLjudklipp
ÄÄrgerLyssna
BBertaLyssna
CCäsarLyssna
ChCharlotteLyssna

Vilken bokstav är æ?

Æ (gemenform: æ) är en bokstav i de danska, norska, isländska och färöiska alfabeten. Bokstaven och det ljud den representerar motsvarar svenskans, tyskans och finskans ”ä” utom i isländskan där det motsvarar ”aj”....
Tekniskt
ISO/IEC 8859-1Æ:$00C6 / æ:$00E6
UnicodeÆ:198 / æ:230

Hur stort A?

Pc med siffertangenter till höger: Du får gement æ genom att hålla vänster alt-tangent nere samtidigt som du skriver 145 med siffertangenterna till höger. Versalt Æ alt + 146, gement ø alt + 0248 och versalt Ø alt + 0216.

Finns Ö i tyskan?

Användning. Ö används i estniska, finska, isländska, svenska, azerbajdzjanska, turkiska, tyska och ungerska (men har i tyskan inte status som en självständig bokstav). Bokstaven kan också dyka upp i exempelvis (äldre) engelska texter, då trema markerar dieresis, dvs.

Relaterade inlägg: