Vad är kaliber på vapen?

Vad är kaliber på vapen?

Vad är kaliber på vapen?

På ett kulvapen mäts kalibern mellan två varandra motstående bommar i loppet. Detta är det egentliga kalibermåttet. Dock förekommer en viss oegentlighet. Ibland har måttet mellan två räffelbottnar gällt som kaliber, ibland diametern på den kula som skjuts i vapnet.

Vad är kaliber 38?

I kaliber . 38 special finns oftast kulor tillgängliga från ca 1 grain, ganska eller riktigt tunga kulor. Detta med tunga kulor ger helt automatiskt en riktigt hård rekyl och som en ”spinn off” effekt av den kraftiga rekylen, ett kraftigt pipuppslag och därmed ökar skjuttiden per station i en fälttävling.

Vilken är lägsta tillåtna Kulvikt för klass 1 ammunition?

För att en patron ska tillhöra klass 1 krävs att kulan ska väga lägst 9 g och att E100 är minst 2 700 J, alternativt att kulvikten är lägst 10 g och E100 minst 2 000 J. Med en studsare i klass 1 är det tillåtet att jaga alla svenska viltslag.

Vad är klass 1 ammunition?

Klass 1. För att en patron ska tillhöra klass 1 krävs att kulan ska väga lägst 9 g och att E100 är minst 2 700 J, alternativt att kulvikten är lägst 10 g och E100 minst 2 000 J. Med en studsare i klass 1 är det tillåtet att jaga alla svenska viltslag.

Vilken choke på hare?

1/2 o 3mm hagel, till fälthare max 3,3mm men 3mm funkar bra även på fältarn.

Relaterade inlägg: