Vilken regering avreglerade elmarknaden?

Vilken regering avreglerade elmarknaden?

Vilken regering avreglerade elmarknaden?

Det är snart tio år sedan elmarknaden avreglerades. Processen inleddes av regeringen Ingvar Carlsson redan 1990. Det var året då mycket som tidigare varit otänkbart plötsligt blev möjligt i spåren av en rejäl kris i svensk ekonomi.

Vad är det som styr elpriserna?

Elpriset sätts på den nordiska elbörsen Nord Pool. Priset bestäms utifrån hur mycket det kostar att producera den sista kilowattimmen som behövs för att möta efterfrågan. Produktionsanläggningar med lägst produktionskostnader används först för att möta efterfrågan. Sedan tas dyrare anläggningar in i den mån de behövs.

Vem bestämmer elpriserna?

Ditt elpris styrs i huvudsak av tre saker; tillgång, efterfågan och elnätets kapacitet. Tillgång och efterfrågan hör dels ihop med vilket pris elen har på elbörsen men även hur stor efterfrågan på el det är i ditt elnätsområde.

Vem avreglerade elen?

Den svenska elförsörjningen fungerade mycket väl och elproduktionen var effektiv. Det tyckte i alla fall Vattenfall och resten av Sveriges elproducenter före avregleringen. Men de svenska politikerna ville ha större konkurrens, och avreglerade elmarknaden.

Hur fungerar den svenska elmarknaden?

Sverige och Europa har avreglerade elmarknader och el handlas under fri konkurrens. Elnäten är hopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser. Syftet med elmarknaden är att de samlade resurserna ska nyttjas så effektivt som möjligt för att tillgodose efterfrågan hos elanvändarna.

Vilka privatiserade elmarknaden?

Pionjärerna på en avreglerad energimarknad var England/Wales och Norge. I Storbritannien var det premiärminister Thatcher som under 1980-talet drev på utvecklingen, främst eftersom en avreglering var en förutsättning för privatisering.

Vad betalar en industri för el?

Industrin kommer desto billigare undan. Privatpersoner betalar ungefär tvåkronor per kilowattimme, medan industrin betalar ungefär 50 öre. Bakgrunden är de stora skattelättnaderna till industrin.

Relaterade inlägg: