Kan man beskära lönn?

Kan man beskära lönn?

Kan man beskära lönn?

Tiden för att beskära Lönn är som bäst under juli till september, eller när bladen är fullt utvecklade. Lönnar är känsliga för röta och får stora problem snabbt om de inkräktas av svampar. De svarar med nyskottsbildning vid beskärning vilket ändå gör det svårt för svampar att få fäste om beskärningen utförs rätt.

Hur hamlar man en lönn?

Hej! Lönnar brukar man sällan hamla. Hamla betyder att man kapar toppen och i fortsättning tar bort skott och lämnar "knutar" där det sedan kommer nya vattenskott, beroende på vilket träd det är. Det är mest ask-, pil- och lindträd som hamlas.

När ska man hamla lönn?

Gällande hamlingska den påbörjas när trädet är ungt, beskärning görs bara i unga grenar. Annars kallas det stympning. Angående risk att den blåser ner så har det mest att göra med rotsystemet. Om rotsystemet är intakt (opåverkat av avverkningen runt om) ska det inte var någon ökad risk.

Vad menas med vårvintern?

Wikipedia skriver: Vårvinter kallas ofta de dagar som avser övergångsperioden mellan årstiderna vinter och vår. Vårvintern infaller oftast under månaden mars i Sverige och Finland. Ibland kallas den för "den femte årstiden".

När ska man klippa Vattenskott på äppelträd?

Om du beskurit trädet hårt på våren kan du få mycket vattenskott som går rakt upp i kronan. Under sensommaren är dessa mjuka och lätta att klippa bort. Ta bort en tredjedel av dessa för att gynna fortsatt utveckling av kronan och riklig fruktsättning.

Relaterade inlägg: