Hur anges ett batteris kapacitet?

Hur anges ett batteris kapacitet?

Hur anges ett batteris kapacitet?

Batterikapaciteten anges i amperetimmar (Ah) och indikerar hur mycket ström ett batteri kan leverera över tid. T. ex. om ett batteri på 100 Ah laddas ur med en konstant ström på 5 A kommer batteriet att vara helt urladdat efter 20 timmar.

Hur länge räcker batteriet?

Ett välskött batteri håller länge, 6-8 år är inte ovanligt. Ett misskött batteri kan ge upp redan efter ett par tre år.

Vad betyder Ah på bilbatteri?

Amperetimmar (Ah) är den enheten som används för att definiera ett batteris kapacitet. Batteriets kapacitet visar hur mycket ström som kan tas ut ur ett fulladdat batteri under en viss tid.

Hur länge räcker 95ah?

Enheten används ofta i samband med laddningsbara batterier. Något förenklat kan man säga att begreppet amperetimme betyder att ett batteri kan leverera ett visst antal ampere (en ström) en timme. Om ett batteri har kapaciteten 100 Ah kan det (teoretiskt) leverera 100 ampere i en timme eller en ampere i 100 timmar.

Vad betyder en på ett batteri?

Batteriets kapacitet visar hur mycket ström som kan tas ut ur ett fulladdat batteri under en viss tid. 1 Ah innebär att en strömstyrka på 1 A kan tas ut konstant under 1 timmes tid. I mindre batterier används ofta istället milliamperetimmar (mAh), vilket är en tusendels Ah.

Relaterade inlägg: