Vad använder man biomassa till?

Vad använder man biomassa till?

Vad använder man biomassa till?

Det finns olika sätt att producera energi från biomassa. Fast biomassa som trä, sopor eller torr djurspillning kan brännas direkt för att värma upp byggnader eller vatten som vi använder i våra hem. Biomassa kan också omvandlas till vätska eller gas först, som kan brännas för att producera energi.

Hur mycket biomassa används i Sverige?

Användning av biomassa av totala bränsleanvändning i den svenska ekonomin har ökat från 37 procent 2008 till 47 procent 2017.

Hur fungerar biobränsle som en energikälla?

Biobränslen klassas till skillnad från fossila bränslen som ett förnybart energislag. De består av eller utvinns ur olika typer av växtdelar och avger visserligen koldioxid vid förbränning, men eftersom växterna precis har fångat in koldioxid blir energislaget i sig klimatneutralt.

Hur mycket fossila bränslen använder vi i Sverige 2020?

I figuren ingår den totala mängden fossila bränslen som tillförs det svenska energisystemet, 394 TWh. Av dessa exporteras 216 TWh samt 40 TWh går till bunkring i utrikes sjöfart, vilket innebär att den tillförda mängden fossila bränslen för användning i Sverige blir lägre, 137 TWh.

Hur mycket biobränsle importerar Sverige?

En enkätundersökning från Tidningen Bioenergi visar att pelletsproduktionen i Sverige 20 639 ton jämfört med ton under 2019. Detta innebär en minskning med 2,6 procent. Importen av pellets var 20 ton vilket innebar en minskning med 73 procent jämfört med 2019.

Relaterade inlägg: