Vad innebär en koncentrisk kontraktion?

Vad innebär en koncentrisk kontraktion?

Vad innebär en koncentrisk kontraktion?

Vad är egentligen excentrisk och koncentrisk träning? När du böjer och sträcker på en led arbetar dina muskler antingen koncentriskt eller excentriskt. Koncentriskt innebär att dina muskler drar ihop sig och muskeln blir kortare medan excentriskt innebär att dina muskler förlängs samtidigt som du kontraherar dem.

Vad är en isometrisk kontraktion?

En isometrisk kontraktion innebär att muskelns längd är konstant medan spänningen ökar, och en isotonisk kontraktion innebär att muskeln förkortas under konstant belastning (förutsatt att kraftutvecklingen i muskeln överstiger belastningen som lagts på). I hjärtats muskelkontraktioner har kalciumjonen en speciell roll.

Vilka övningar är koncentriska?

Exempel på några övningars koncentriska fas.

  1. Chins. Vägen upp (dragläget)
  2. Knäböj. Vägen upp (pressläget)
  3. Sittande rodd. Vägen mot dig (dragläget)

Vad innebär statisk kontraktion?

Statisk toppkontraktion är en så kallad statisk träningsform. Det innebär att du pausar rörelsebanan, och håller den tränande muskelgruppen i maximal anspänning under en förutbestämd tid.

Vad är Myofibril och hur fungerar den?

Myofibriller är mycket små cylinderformade organeller som utgör en viktig beståndsdel av muskelfibrer. Myofibriller är i sin tur uppbyggda av en ännu mindre enhet: sarkomerer. Dessa sarkomerer består av fyra olika filament: aktin, myosin, tropomyosin och troponin.

Hur är en muskelcell uppbyggd?

Skelettmuskelceller består av flera celler som har växt ihop. Varje cell innehåller därför flera cellkärnor. Muskelcellerna ligger i buntar som hålls ihop av bindväv. Flera buntar bildar tillsammans en muskel.

Relaterade inlägg: