Vad ingår i kapitalkostnad?

Vad ingår i kapitalkostnad?

Vad ingår i kapitalkostnad?

Kapitalkostnad är den totala kostnaden för ett lån under en viss tid. I kapitalkostnaden ingår alla avgifter för ett lån som ränta, uppläggningsavgifter, aviavgifter, med mera. Själva lånebeloppet ingår inte i kapitalkostnaden. Kapitalkostnaden skrivs in i låneavtalet av borgenären.

Vilka skillnader finns mellan bokföringsmässigt och Kalkylmässigt resultat?

Kalkylmässiga och bokföringsmässiga kostnader De kostnader som inkluderas i den externa redovisningen brukar kallas för bokföringsmässiga kostnader. De kostnader som inkluderas i en produktkalkylering brukar istället kallas för kalkylmässiga kostnader.

Vad är Kalkylmässigt resultat?

Kalkylmässiga intäkter och kostnader. De intäkter och kostnader som används vid kalkylering brukar skilja sig från intäkterna och kostnaderna i bokföringen, särskilt när det gäller hur de ska värderas och periodiseras samt vilka intäkter och kostnader som ska tas med.

Vad är bokföringsmässigt resultat?

Det resultat som visas i resultaträkningen i företagets årsbokslut eller årsredovisning. Resultatet är skillnaden mellan intäkter och kostnader i resultaträkningen.

Vad är en Produktkalkyl?

Samlande begrepp för företagskalkyler som visar kostnader och lönsamhet för enskilda produkter. Produktkalkyler fungerar som diskussions- och beslutsunderlag i samband med t ex prissättning, val av produktsortiment och val av produktionssätt.

Vad räknar WACC ut?

Skillnaden mellan den faktiska kapitalkostnaden och den genomsnittliga vägda kapitalkostnaden WACC (Weighted Average Capital Cost) är att WACC utgår ifrån den ränta och avkastning som långivare respektive ägare kräver på det kapital de ställt till företagets förfogande vid värderingstillfället.

Relaterade inlägg: