Hur skapas kärnkraft?

Hur skapas kärnkraft?

Hur skapas kärnkraft?

Kärnkraft – att klyva atomer för att koka vatten Energin kommer från klyvning av anrikat uran. När uranet bestrålas med neutroner klyvs atomkärnan. Det frigör fler neutroner som startar en kedjereaktion som sedan fortsätter av egen kraft. I en kärnreaktor så kontrolleras kärnreaktionen med moderator och styrstavar.

Vad orsakade explosionen i Chernobyl?

Tre orsaker. Katastrofen kan sammanfattningsvis sägas ha tre orsaker: Ett mänskligt felande när personal stängde av säkerhetssystemen och ignorerade rutinerna för testet. Reaktorn var felkonstruerad, istället för att stoppa reaktionen orsakade grafiten på kontrollstavarna en förödande härdsmälta.

Vad är syftet med kärnkraftverk?

Av kärnkraft kan man både få användbar el och skrämmande massförstörelsevapen. Att göra el i kärnkraftverk sker enligt samma principer som i ett kraftverk som eldas med kol, olja eller biobränslen, men med uran som bränsle. Det som är bra med kärnkraft är att man kan producera el utan koldioxidutsläpp.

Vad hände med reaktorn i Tjernobyl?

Olyckan inträffade natten till lördagen den då en av kärnreaktorerna i Tjernobyls kärnkraftverk exploderade och ett moln av radioaktiva partiklar spreds över delar av Europa.

Vad finns det för fördelar med kärnkraft?

Några fördelar med kärnkraft

  • Inga utsläpp. Ingen fossil förbränning. Bidrar inte till klimatförändringar.
  • Producerar el oberoende av väder, vind eller tid på dygnet.

På vilka platser i Sverige finns våra kärnkraftverk?

Kärnkraften står för cirka 30 procent av elproduktionen i Sverige. Det finns totalt sex kärnreaktorer i drift, fördelade på tre kärnkraftverk: Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer i drift.

Relaterade inlägg: