Hur man räknar ut delat med?

Hur man räknar ut delat med?

Hur man räknar ut delat med?

Kort division – dividera med uppställning

  1. Här skriver vi det minsta talet nederst (nämnaren) och största talet överst (täljaren) när vi ställer upp dem ovanpå varandra med ett vågrätt streck mellan talen.
  2. Sedan undersöks hur många gånger som det nedersta talet går i varje siffra i det översta talet.

Hur räknar man division med decimaltal i nämnaren?

När man ska dividera med decimaltal kan man multiplicera täljare och nämnare eller 1000. Vi multiplicerar täljare och nämnare med 10 så att vi får ett heltal i nämnaren.

Hur ser delat ut på miniräknare?

Det här är ett räknesätt som går ut på att tal delas. Två tal som divideras kan uttryckas som täljare som delas av nämnare, och resultatet kallas för kvot. Det vill säga täljare/nämnare = kvot. Kvoten är alltså samma sak som ett tal delat i ett visst antal delar.

Hur ser delat ut?

Två tal som divideras kan uttryckas som täljare som delas av nämnare, och resultatet kallas för kvot. Det vill säga täljare/nämnare = kvot. Kvoten är alltså samma sak som ett tal delat i ett visst antal delar. Kort division är den som du lär dig i skolan och som kan räknas med den liggande stolen.

Hur skriver man division på datorn?

Fullstor PC tangentbord med Numerisk tangentbord

  1. Gångertecken * (asterisk) fås med och eller direkt med X på numeriska tangentbordet.
  2. Division / (slash) fås med och eller med ÷ på numeriska tangentbordet.
  3. Parenteser fås med och eller.

Relaterade inlägg: